FYSIOTHERAPIE CRANIAL

Fysiotherapie Cranial is gevestigd in Haarlem. De praktijk bestaat sinds 2003. Fysiotherapie Cranial is gespecialiseerd in het behandelen, begeleiden en het geven van persoonlijk advies aan cliënten  met orthopedische klachten, neurologische aandoeningen en systeemaandoeningen.

Onze fysiotherapeuten werken in de regio

AmsterdamHaarlemIJmondHaarlemmermeer en Aalsmeer.

Binnen de praktijk van Fysiotherapie Cranial wordt er naar gestreefd om zorg van de hoogste kwaliteit te leveren. Onze fysiotherapeuten staan naast het verplichte BIG-register ook ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en volgen regelmatig bijscholing om volgens de laatste behandelingsinzichten te kunnen werken.

Fysiotherapie aan huis

U kunt met of zonder verwijzing in aanmerking komen voor fysiotherapie aan huis.

U komt in aanmerking voor fysiotherapie aan huis wanneer:

Een ziekte of aandoening U beperkt in uw bewegingen U slecht ter been bent en niet meer zonder hulpmiddel kunt lopen U moeilijk uit uw stoel of bed kunt komen U de trap niet meer op durft U bang bent om te vallen De verzorging van uzelf en het doen van huishoudelijk werk een probleem wordt U uit het ziekenhuis komt en nog therapie thuis nodig heeft Uw partner of familielid, die voor u wil blijven zorgen, goed wil leren omgaan met uw beperking.

Samen met u bekijkt de fysiotherapeut de dagelijkse handelingen die voor u een probleem zijn. En samen bespreekt u de behandeling die voor u zinvol is. De behandeling richt zich op de handelingen waar u moeite mee heeft. U wordt behandeld in uw eigen omgeving, dus bij u thuis. Ook degenen die voor u zorgen worden hierbij betrokken. De fysiotherapeut werkt samen met de andere hulpverleners in de thuissituatie en houdt nauw contact met deze hulpverleners, zoals de huisarts, thuiszorgmedewerker en ergotherapeut.

BEHANDELINGEN

Waaruit bestaat de behandeling?

 1. Gratis inloopspreekuur
 2. Contracten met alle zorgverzekeraars
 3. Gezondheidstest
 4. Prothesetraining
 5. Orthesetraining
 6. Preoperatieve begeleiding en training
 7. Postoperatieve revalidatie en training
 8. Advies en training voor orthopedische schoenen
 9. Advies en training voor normale schoenen
 10. Advies en training voor sportschoenen
 11. Fysiotherapie in de thuiszorg
 12. Adviezen (over hoe u op een juiste manier met uw klachten om kunt gaan)
 13. Oefentherapie
 14. Houdingscorrectie
 15. Sport- en ontspanningsmassage
 16. Ademhalingstherapie
 17. Ontspanningstherapie
 18. Loopanalyse en looptraining
 19. Medische Fitness
 20. Beweegprogramma’s voor chronische klachten (diabetes, copd, astma, hart- en vaataandoeningen en reuma)
 21. Meten en testen van coördinatie, kracht, stabiliteit, lengte en volume van spieren