Fysiotherapie CVA / Beroerte

Fysiotherapie CVA / Beroerte

Acute fase
Snelle opname in het ziekenhuis is noodzakelijk. Een snelle behandeling (in de eerste uren) kan voorkomen dat de beroerte ernstige gevolgen heeft.

Revalidatiefase
Na de ziekenhuis opname gaat de patiënt naar een revalidatiecentrum of een verpleeghuis met een revalidatie afdeling.

Chronische fase
Dit is de fase waarbinnen de patiënt geconfronteerd gaat worden met de blijvende beperkingen en gaat beseffen; het wordt niet meer anders en het wordt niet meer zoals het was.

Neurorevalidatie

Er worden jaarlijks veel mensen getroffen door niet aangeboren hersenletsel (verder NAH te noemen), waaronder beroerte, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose e.d. Patiënten geven aan dat de problemen als gevolg van NAH pas echt beginnen wanneer ze thuis zijn. Bijvoorbeeld als ze na een ziekenhuisopname of revalidatieperiode hun oorspronkelijke leven proberen op te pakken. In de (revalidatie)instellingen vindt een deel van de revalidatie plaats. Het functioneren in de eigen omgeving (thuis, in de familiekring, op het werk) kan daar nauwelijks aan bod komen. Daarnaast kan een op het eerste gezicht geslaagde revalidatie uiteindelijk thuis niet afdoende blijken te zijn. Vaak wordt pas later duidelijk voor partner en familie dat er veel veranderd is. Zo kunnen er meerdere redenen zijn waardoor nieuwe problemen en hulpvragen ontstaan.

Waar kan de fysiotherapie Cranial u bij helpen?

Samen met u bekijkt de fysiotherapeut de dagelijkse handelingen die voor u een probleem zijn. En samen bespreekt u de training die voor u zinvol is. De training richt zich op de handelingen waar u moeite mee heeft. U traint in uw eigen omgeving, dus bij u thuis. Ook degenen die voor u zorgen worden hierbij betrokken. De fysiotherapeut werkt samen met de andere hulpverleners in de thuissituatie en houdt nauw contact met deze hulpverleners, zoals de huisarts, thuiszorgmedewerker en ergotherapeut.

De behandelingen bestaan uit:

Valpreventie/valtraining

Oefenen van activiteiten uit het dagelijkse leven

Advisering t.a.v. risicosituaties

Inzetten van (loop)hulpmiddelen

Spierversterkende- en balansoefeningen

Pijn

Verminderen van pijn d.m.v. elektrotherapie, oefentherapie, medicatie

Slikstoornis

Compenserende maatregelen gericht op de samenstelling van de voeding (eventueel sondevoeding) ➺ Logopedie ➺ Psychosociale begeleiding

Incontinentie

Gebruik van incontinentiemiddelen ➺ Blaastraining ➺ Katheter ➺ Laxeermiddelen ➺ Aanpassing van de voeding

motoriek en mobiliteit

Balanstraining, krachttraining, duurtraining, arm-reik oefeningen, rolstoel rijden, houdingscontrole, looptraining

Leren en toepassen van kennis, moeite met het aanleren van vaardigheden en het toepassen van kennis in nieuwe situaties. Compensatietraining ➺ Vaardigheidstrainingen ➺ Training en begeleiding op locatie, bijvoorbeeld in de thuissituatie

Verzorging en huishouden

Training en begeleiding van het zelfstandig uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven.