Over ons

Fysiotherapie Cranial bestaat sinds 2003. Fysiotherapie Cranial is gespecialiseerd in het behandelen, begeleiden en het geven van persoonlijk advies aan cliënten met diverse aandoeningen en klachten.

Wij zijn gevestigd in Haarlem en Hoofddorp. Wij werken in de regio: Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer. Binnen de praktijk van Fysiotherapie Cranial wordt er naar gestreefd om zorg van de hoogste kwaliteit te leveren. Al onze fysiotherapeuten staan naast het verplichte BIG-register ook ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en volgen regelmatig bijscholing om volgens de laatste behandeling inzichten te kunnen werken.

Behandelingen: Onderzoek van coördinatie, kracht, stabiliteit, lengte en volume van spieren, Fysio massage, Medische Pilates, Echografie, Dry Needling, Preoperatieve begeleiding en training, Postoperatieve revalidatie en training.

Onze behandelingen

Fysiotherapie Neurologische klachten

Fysiotherapie CVA

Fysiotherapie beroerte

Fysiotherapie aangeboren hersenletsel

Fysiotherapie niet aangeboren hersenletsel

Fysiotherapie dwarslaesie

Fysiotherapie Multiple Sclerose

Fysiotherapie spierziekte

Fysiotherapie ALS

Fysiotherapie spinale aandoening

Fysiotherapie zenuwaandoening

Fysiotherapie cerebellaire aandoening

Fysiotherapie hernia

Fysiotherapie Orthopedische klachten

Fysiotherapie Hoofdpijn

Fysiotherapie Nekpijn

Fysiotherapie Schouderpijn

Fysiotherapie Handpijn

Fysiotherapie Polspijn

Fysiotherapie Armpijn

Fysiotherapie Rugpijn

Fysiotherapie Heuppijn

Fysiotherapie Kniepijn

Fysiotherapie Enkelpijn

Fysiotherapie Voetpijn

Fysiotherapie progressieve scoliose

Fysiotherapie Frozen Shoulder

Fysiotherapie Interne klachten

Fysiotherapie kanker

Fysiotherapie oncologie

Fysiotherapie Vaataandoeningen

Fysiotherapie Hartaandoeningen

Fysiotherapie Astma

Fysiotherapie COPD

Fysiotherapie Diabetes

Fysiotherapie Obesitas

Fysiotherapie Reuma

Fysiotherapie Fibromyalgie

Van uw lichamelijke klachten af?

Samen met u bekijkt de fysiotherapeut de dagelijkse handelingen die voor u een probleem zijn. En samen bespreekt u de behandeling die voor u zinvol is. De behandeling richt zich op de handelingen waar u moeite mee heeft.

Het behandelteam

De behandelingen bestaan uit:

Valpreventie/valtraining

Oefenen van activiteiten uit het dagelijkse leven

Advisering t.a.v. risicosituaties

Inzetten van (loop)hulpmiddelen

Spierversterkende- en balansoefeningen


Samen met u bekijkt de fysiotherapeut de dagelijkse handelingen die voor u een probleem zijn. En samen bespreekt u de training die voor u zinvol is. De training richt zich op de handelingen waar u moeite mee heeft. U traint in uw eigen omgeving, dus bij u thuis. Ook degenen die voor u zorgen worden hierbij betrokken. De fysiotherapeut werkt samen met de andere hulpverleners in de thuissituatie en houdt nauw contact met deze hulpverleners, zoals de huisarts, thuiszorgmedewerker en ergotherapeut.

Maartje

Behandelaar

Leren en toepassen van kennis

moeite met het aanleren van vaardigheden en het toepassen van kennis in nieuwe situaties. Compensatietraining ➺ Vaardigheidstrainingen ➺ Training en begeleiding op locatie, bijvoorbeeld in de thuissituatie.

Verzorging en huishouden

Training en begeleiding van het zelfstandig uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven.


Samen met u bekijkt de fysiotherapeut de dagelijkse handelingen die voor u een probleem zijn. En samen bespreekt u de training die voor u zinvol is. De training richt zich op de handelingen waar u moeite mee heeft. U traint in uw eigen omgeving, dus bij u thuis. Ook degenen die voor u zorgen worden hierbij betrokken. De fysiotherapeut werkt samen met de andere hulpverleners in de thuissituatie en houdt nauw contact met deze hulpverleners, zoals de huisarts, thuiszorgmedewerker en ergotherapeut.

Clara

Behandelaar

Verzorging en huishouden

Training en begeleiding van het zelfstandig uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven.

motoriek en mobiliteit

Balanstraining, krachttraining, duurtraining, arm-reik oefeningen, rolstoel rijden, houdingscontrole, looptraining.

Samen met u bekijkt de fysiotherapeut de dagelijkse handelingen die voor u een probleem zijn. En samen bespreekt u de training die voor u zinvol is. De training richt zich op de handelingen waar u moeite mee heeft. U traint in uw eigen omgeving, dus bij u thuis. Ook degenen die voor u zorgen worden hierbij betrokken. De fysiotherapeut werkt samen met de andere hulpverleners in de thuissituatie en houdt nauw contact met deze hulpverleners, zoals de huisarts, thuiszorgmedewerker en ergotherapeut.

Daan

Behandelaar