Vergoedingen & Tarieven

De kosten van Medische fitness is 12 € per training. U dient, vooraf, tien lessen te betalen en sluit dus een contract af voor minimaal tien weken.

Als kennismaking bieden wij U de mogelijkheid tot het nemen van één gratisproefles.

Internationale Standaard Gezondheidstest € 70,00

De kosten van de beweegprogramma’s en medische fitness zijn voor eigen rekening. U kunt bij ons verschillende abonnementen nemen. Wanneer u voor het eerst komt is een intake verplicht, deze bestaat uit het doorspreken van de ingevulde vragenlijst, eventueel een lichamelijk onderzoek en het opstellen en uitleg van het aanvangsschema. Voor tarieven verwijzen wij naar de informatie die u aan de balie in ons Instituut kunt opvragen.

Betalingsvoorwaarden

Wij zullen de declaratie rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. Behandelingen, die wij niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar brengen wij bij u in rekening. Dit gebeurt b.v. wanneer u niet ( voldoende ) aanvullend verzekerd bent. Deze facturen worden eens per maand verzonden.

Betalingstermijn

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen voor onze facturen. Blijft een betaling uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de 15de dag na de factuurdatum. Wij zijn gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen, wanneer betaling langer dan 14 dagen uitblijft. Tevens kunnen wij wettelijke rente in rekening brengen vanaf de 15de dag na factuurdatum.

Wij zijn gerechtigd incassomaatregelen te nemen, waarbij alle kosten voor rekening van u komen.

Annuleren en behandelen

Wanneer behandelingen korter dan 24 uur van te voren geannuleerd worden, brengen wij de gereserveerde tijd in rekening en hanteren we een no-show tarief van 100%. In het weekend kunt u inspreken op ons antwoordapparaat. Wij verzoeken u het annuleren zo veel mogelijk te beperken. De agenda's zijn overwegend volgeboekt. Het is soms heel moeilijk een passende vervangende afspraak te maken.

Tarieven Fysiotherapie Cranial

Prestatiecode

Prestatie

Max. tarief

1000

Zitting fysiotherapie

€ 35,00

1001

Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor

behandeling aan huis

€ 48,00

1103

Instructie/overleg fysiotherapie ouders/verzorgers van de

Patiënt

€ 50,00

1311

Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 2

Personen

€ 40,00

1312

Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 3

Personen

€ 35,00

1313

Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 4

Personen

€ 30,00

1314

Groepszitting fysiotherapie voor behandeling van 5 tot en

met 10 personen

€ 25,00

1400

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op medische

indicatie)

€ 60,00

1401

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag voor

behandeling aan huis (op medische indicatie)

€ 70,00

1864

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag voor

behandeling aan huis (op medische indicatie)

€ 70,00

1870

Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing

€ 50,00

1871

Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met

toeslag voor behandeling aan huis

€ 70,00

Internationale Standaard Gezondheidstest in de praktijk

€ 70,00

Internationale Standaard Gezondheidstest aan huis

€ 100,00


Van uw lichamelijke klachten af?

Samen met u bekijkt de fysiotherapeut de dagelijkse handelingen die voor u een probleem zijn. En samen bespreekt u de behandeling die voor u zinvol is. De behandeling richt zich op de handelingen waar u moeite mee heeft.